Šaolino UŠU stiliai

shaolinwugong.jpg

Tradiciniai Šaolino UŠU stiliai išlikę iki mūsų dienų:

Pagrindiniai paruošiamieji pratimai (kin.: Ji Ben Gong 基本功):

Penkių žingsnių kumštis (kin.: Wu Bu Quan 五步拳)

http://www.youtube.com/watch?v=-nAu7sgwWbo

Nenugalimas kumštis (kin.: Wu Bai Quan 无败拳)

Aštuoni lotoso kumščio žingsniai (kin.: Ba Bu Lian Hua Quan 八步莲花拳)

Nenutrūkstantis kumštis (kin.: Lian Huan Quan 连环拳)

Nepertraukiamos kojos (t.y. nepaliaujami smūgiai kojomis) (kin.: Lian Hua Jiao 连化脚)

13  kojų (t.y. trylika smūgių kojom) (kin.: Shi San Jiao 十三脚)

Nenutraukiamų žingsnių kumštis (kin.: Lian Bu Quan 连步拳)

Dešimt didžiųjų sukimų (kin.: Shi Da Pan Zhou 十大盘周)

Kovinių veiksmų kompleksai (kin.: Tao Lu 套路)

Mažasis Hong klano (arba šeimos) kumštis (kin.: Xiao Hong Quan 小洪拳)

http://www.youtube.com/watch?v=-nAu7sgwWbo

Didysis Hong klano (arba šeimos) kumštis (kin.: Da Hong Quan 大洪拳)

Senasis Hong klano (arba šeimos) kumštis (kin.: Lao Hong quan 老洪拳

Didysis pilnų rankų kumštis (kin.: Da Tong Bi Quan 大通臂拳)

http://www.youtube.com/watch?v=xXJawfb-zi8

Mažasis pilnų rankų kumštis (kin.: Xiao Tong Bi Quan 小通臂拳)

Didysis slyvmedžio žiedlapio kumštis (kin.: Da Mei Hua Quan 大梅花拳)

Mažasis slyvmedžio žiedlapio kumštis (kin.: Xiao Mei Hua Quan 大梅花拳)

Arhatų kumštis (kin.: Luo Han Quan 罗汉拳)

Aštuoniolika arhatų rankų (kin.: Luo Han Shi Ba Shou 罗汉十八手)

Aštuoniolika arhatų delnų (kin.: Luo Han Shi Ba Zhang 罗汉十八掌)

Sprogstantis kumštis (kin.: Pao Quan 炮拳)

Mažasis sprogstantis kumštis (kin.: Xiao Pao Quan 小炮拳)

Širdies ir minties kumštis (kin.: Xin Yi Quan 心意拳)

Senojo tigro širdis ir mintis  (kin.: Lao Hu Xin Yi 老虎心意 )

Didžiojo budistų sargybinio kumštis (kin.: Da Jin Gang Quan 大金刚拳)

Imperatoriaus Tai Dzu ilgasis kumštis (kin.: Tai Zu Chang Quan 太祖长拳)

Septynių žvaigždžių kumštis (kin.: Qi Xing Quan 七星拳)

http://www.youtube.com/watch?v=t_Zvx-t9Kxk&feature=relmfu

Tolima širdies ir proto vartų gynyba (kin.: Chang Hu Xin Yi Men 长护心意门)

Guan In kumštis (kin.: Guan Chao Quan 观潮拳)

Kumštis nukreiptas į saulę (kin.: Zhao Yang Quan 昭阳拳)

12 šokinėjančių (arba spyruokliškų) kojų takelių (kin.: Shi Er Tan Tui  十二躺弹腿)

Penkių formų (arba gyvūnų) kumštis (kin.: Wu Xing Quan 五行拳)

Penki Gervės kumščiai (kin.: Wu He Quan 五和拳)

Trumpų smūgių kumštis (kin.: Duan Da Quan 短打拳)

Šeimyninis (arba „prižiūrinčiojo namus“) kumštis (kin.: Kan Jia Quan 看家拳)

Aštuonios mažos pozicijos (kin.: San Fa Xiao Ba Shi 三法小八势)

Minkštasis kumštis (kin.: Rou Quan 柔拳)

Širdies ir proto vienybė (arba „sugriebimas“) (kin.: Xin Yi Ba 心意把)

Didžiojo budistų sargybinio sugriebimai (kin.: Jin Gang Ba 金刚把 )

18 Kimnaros delnų (kin.: Luo Wang Shi Ba Zhang  罗王十八掌)

13 arhatų pozicijų (kin.: Luo Han Shi San Shi 少林羅漢十三式)

Prarastojo pėdsako kumštis (kin.: Mi Zong Quan 迷蹤拳)

Penkios formos (arba gyvūnai) aštuoni metodai (kin.: Wu Xing Ba Fa Quan 五形八法拳)

Juodojo tigro kumštis (kin.: Hei Hu Quan 黑虎拳)

Poriniai kovinių veiksmų kompleksai (kin.: Dui Lian 对练):

Šešių junginių (kombinacijų) kumštis (kin.: Liu He Quan  六合拳)

Arhatų dvikova (kin.: Luo Han Dui Da 罗汉对打)

72 Dziue Juan veiksmai (kin.: Jue Yuan Qi Shi Er Shi 觉远七十二式)

Koviniai sugriebimai ir užlaužimai (kin.: San Shou Qin Na 散手擒拿)

Skriejantis tigras (kin.: Fei Hu 飞虎)

45 priešininko surakinimo būdai (kin.: Qin Di Si Shi Wu Shou 擒敌四十五手)

24 sugriebimai ir užlaužimai  (kin.: Qin Na Er Shi Si Shi 擒拿二十四势)

Ginklų valdymas (kin.: Qi Xie 器械) :

Lazda (kin. Gun 棍):

Tamsiosios (arba „Jin“) rankos lazda (kin.: Yin Shou Gun 阴手棍)

Slyvmedžio žiedlapio lazda (kin.: Mei Hua Gun 梅花棍)

Lazda ties antakiais (kin.: Mei Qi Gun 眉齐棍)

Lazda ties antakiais (kin.: Qi Mei Gun 眉齐棍)

Beždžionės lazda (kin.: Yuan Hou Bang 猿猴棒)

Susisukusio drakono lazda (kin.: Pan Long Gun 盘龙棍)

24 pozicijos (kin.: Er Shi Si Shi Tou Qiang Gun 二十四式头枪棍

Jakšos (skr.: yaksa, yakkha) lazda (kin.: Ye Cha Gun 夜叉棍)

Pamišusio Maros lazda (kin.: Feng Mo Gun 疯魔棍)

Deganti lazda (kin.: Shao Huo Gun 烧火棍)

Kalnus ginanti lazda (kin.: Zhen Shan Gun 镇山棍)

Šešių junginių (kombinacijų) lazda (kin.: Liu He Gun 六合棍)

Valdovo Kimnaros lazda (kin.: Luo Wang Gun 罗王棍)

Penkių tigrų sutramdymo lazda (kin.: Wu Hu Lan Gun 五虎攔棍)

Penkių tigrų išžudančių avių bandą lazda (kin.: Wu Hu Qun Yang Gun 五虎群羊棍)

Platus vienašmenis kardas Dao (kin.: Dao 刀)

Vienišas kardas (kin.: Dan Dao 单刀)

Senasis vienišas kardas (kin.: Lao Dan Dao 老单刀)

Slyvmedžio žiedlapio kardas (kin.: Mei Hua Dao 梅花刀)

http://www.youtube.com/watch?v=bNeZkONjQ_A&feature=relmfu

Miegančio drakono kardas (kin.: Wo Long Dao /卧龙刀)

Tang dinastijos kardas (kin.: Ming Tang Dao /名唐刀)

Poriniai kardai (kin.: Shuang Dao 双刀)

Nepertraukiamas kardas (kin.: Lian Huan Dao 连环刀)

Penkių tigrų išžudančių avių bandą kardas (kin.: Wu Hu Qun Yang Dao 五虎群羊刀)

Siauras dviašmenis kardas Dzian (kin.: Jian 劍):

Puolančio drakono kardas (kin.: Xing Long Jian 行龙剑)

Puolančio drakono kardas (kin.: Long Xing Jian 龙行剑)

Jaunojo drakono kardas (kin.: Qing Long Jian 青龙剑)

Bodhidharmos kardas (kin.: Da Mo Jian 达摩剑)

Pavasarinio drakono kardas (kin.: Long Quan Jian 龙泉剑)

Skriejančio drakono kardas  (kin.: Fei Long Jian飞龙剑)

Ietis (kin.: Qiang 枪):

13 iečių (kin.: Shi San Qiang 二十枪)

Slyvmedžio žiedlapio ietis (kin.: Mei Hua Qiang 梅花枪)

Kiti ginklai:

Poriniai kabliai (kin.: Shuang Jian Gou 双剑钩)

Poriniai pjautuvai (kin.: Cao Lian 草镰)

Poriniai peiliai (kin.: Ci Dao 刺刀)

Da Mo lazda (ramentas) (kin.: Damo Zhang 达摩杖)

Poriniai pjautuvai „Guai zi“ (kin.: Shuang Guai zi 双拐子)

Kovinė vėduoklė (kin.: Shan Zi 扇子)

Geležiniai pagaliukai valgymui (kin.: Tie Kuai Zi 铁筷子)

9 sekcijų grandinė (kin.: Jiu Jie Bian 九节鞭)

3 sekcijų lazda (kin.: San Jie Gun 三节棍)

2 sekcijų lazda (kin.: Shao Zi Gun /梢子棍)

Pavasario ir rudens alebarda (kin.: Chun Qiu Da Dao 春秋大刀)

Alebarda „Pu Dao“ (kin.: Pu Dao 朴刀)

Keturių krypčių lazda (kin.: Fang Bian Chan 方便鏟)

Tridantis (kin.: Cha 叉)

© Shaolin.lt Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją be sutikimo draudžiama ir saugoma įstatymo.

kategorija: