Septyniolika hieroglifų

„Sung Šan (kin.: Song Shan 嵩山) kalnų septyniolikos hieroglifų rečitatyvas“ – tai vienas tradicinių rečitatyvų (kin.: Ge Jue 歌诀), kurį giedodami kartodavo Šaolino (kin.: Shao Lin 少林) pasekėjai prieš kovos meno ir meditacijos praktikas ar maldų metu. Kiekvienam „hieroglifui“ egzistuoja ilgi komentarai, tradiciškai vienuolyno mokytojai atskleisdavo jų prasmę artimiausiems savo mokiniams, tik tuomet paaiškėdavo gili jų prasmė ir pasirodydavo, jog iš esmės tai yra užkoduota asmenybės tobulinimo metodika.

Šis rečitatyvas priklauso Cao Dung mokyklai (kin.: Cao Dong Zong 曹洞宗, kinų Čan budizmo (kin.: Chan 禅) mokykla kurią IX a. įkūrė vienuolis Dung Šan Liang Dzie (kin.: Dong Shan Liang Jie 洞山良价)) – pagrindinei Šaolino vienuolyno Čan budistinei tradicijai ir buvo perduodamas ateities kartoms žodinės tradicijos pavidalu paskutiniojo didžiojo vienuolyno vadovo Ši Su Si (kin.: Shi Su Xi 释素喜). Šis rečitatyvas priskiriamas prie vadinamosios „slaptosios tradicijos“ palikimo. Slaptu laikomas ne tiek pats rečitatyvo tekstas, kiek jo komentarai, kurie didžia dalimi perduoda Čan Mokymo prasmę.

„Sung Šan kalnų septyniolikos hieroglifų rečitatyvas”

Tas žmogus, kuris atkaklus ir talentingas, vieną kartą priartės prie aukščiausiojo suvokimo,

Ir kartą jis priartės prie savo tobulumo ir pasiruošimo suvokti Mokymą.

Budos mokymas skleidžiamas visur, visoje Padangių valstybėje

O mes džiaugiamės, kad mūsų mokymas atkeliavo iš tų pačių protėvių

Budos prigimtis – rami, švari kaip jūra.

Ir šiame giliausiame tylėjime įsitvirtina mūsų vidinės prigimties nepriekaištingumas.

Moralinė disciplina bus mumyse amžinai.

Kūnai mūsų bus nekintamai tvirti,

Mūsų sąmonė – krištolo tyrumo,

O jos šviesa gali nutvieksti net kalnų viršūnes.

Ir mūsų apvalyta vidinė prigimtis gali paversti žmogų prašviesėjusiu tiek, kad jis pats galėtų atskirti kilnumą nuo klastingumo.

Mūsų ištikimybė, kilnumas ir dora atneš kitiems laimę ir gerovę.

Ir visuose kelių susikirtimuose

Mes su didžiu virpuliu saugom širdyje tikrojo kelio suvokimą.

Ir saugom pagarbą mokytojui, kuris kaip prieglobstis sniegynuose

Padės mums surasti tikrą prašviesėjimo kelią.

kategorija: