UŠU patarlės


Pietuose kumštis – šiaurėje koja [Šis posakis susiformavo iš patarlės: „Pietuose kumštis – šiaurėje koja, rytuose ietis – vakaruose lazda“].  

Kumštis smogia  ten kur guli jautis.

Neišmokęs stovėti, neišmoksi vaikščioti.

„Tūkstančio kilometrų kelionė prasideda nuo vieno žingsnio“.

Ietis – šimto ginklų rūšių valdovas, pati vikriausia iš šimto ginklų rūšių.

Kardas „Dao“ (kin.: Dao 刀) – šimto ginklų rūšių karvedys.

Kardas „Dzien“ (kin.: Jian 劍) – pats gražiausias iš šimto rūšių ginklų.

Lazda – šimto ginklų rūšių galva.

Mėnuo – lazdai, metai – kardui „Dao“, gyvenimas – iečiai, o brangiausias kardas – „Dzien“ – visada su savimi (dar sakoma: Metai – kardui „Dao“, mėnuo – lazdai, ietis – praktikuojama ilgai).

Ietis duria išilgai linijos, lazda kerta per plokštumą (dar sakoma “išilginė ietis ir įstriža lazda“).

Tūkstantis smūgių neprilygsta vienam dūriui.  Šaolino lazdos technikoje iš lazdos tik 30 proc., o likę 70 proc. iš ieties. Todėl Šaolino lazda – geriausia iš lazdos technikų.

Ietis – skriejantis drakonas, lazda – siautėjanti vėtra.

Kardas „Dzien“ atitinka „tamsų“, kardas „Dao“ atitinką „juodą“.

Šimtas dienų – rankinėms strėlėms, tūkstantis dienų – svaidomiems peiliams „Biao“ (kin.: Biao 鏢).

Botagas šoka – tarsi stovėtų siena, kumšti smogia – tarsi pasipiltų žiežirbos.

Botagas – ta pati virvė, tik tinkamai suvyniota.

Su vėzdo ir alebardos herojiškumu neįmanoma varžytis.

Senovėje žmonės kurdami meną būtinai suteikdavo jam prasmę.

Nėra taisyklingų formų – negalima pasiekti laimėjimų nei vidinėse, nei išorinėse aštuoniuose formose. 

Tobulink vidų ir išorę. Praktikuojantis UŠU mokosi aštuonių bazinių metodų: išorėje lavinti rankas, akis, korpuso metodus bei žingsnius, viduje lavinti širdį, dvasią, protą, kvėpavimą (Ci) ir jėgą.  

Kai kurie žmonės praktikuoja ne smūgius, o siuvinėjimą kojomis.

Nenaudosi pagalbinių priemonių praktikuodamas kovos menus – senatvėje liksi tuščia vieta.

Žmogus turi tik vieną mirtį. Ta mirtis gali būti tokia pat sunki kaip Tai Šan kalnas (kin.: Tai Shan 泰山) arba tokia pat lengva kaip žąsies plunksna. Viskas  priklauso nuo to, kaip jūs ja pasinaudosite.

Suvaldyk skausmą, arba jis užvaldys tave.

kategorija: