Trys religijos ir devynios mokyklos

stela_jpg.jpg

Sung Šan (kin.: Song Shan 嵩山) nuo seno buvo laikomi švenčiausiais Kinijos kalnais. Tai viena iš daosizmo, budizmo ir konfucianizmo mokymų susikirtimo vietų. Čia yra seniausias Kinijos daosistų vienuolynas Džung Jue Miao (kin.: Zhong Yue Miao 中嶽廟), seniausi Kinijos budistų vienuolynai Bai Ma Si (kin.: Bai Ma Si 白馬寺), Fa Vang Si (kin.: Fa Wang Si 法王寺) ir Čan budizmo (kin.: Chan 禅) gimimo vieta – Šaolino vienuolynas (kin.: Shao Lin Si 少林寺). Čia pat yra ir viena iš keturių didžiausių senovės Kinijos mokslų akademijų, žymioji Sung Jang akademija (kin.: Song Yang Shu Yuan 嵩阳书院), kurioje mokėsi daugybė kinų šviesuolių. Čia lankėsi daugelio dinastijų imperatoriai, buvo rengiamos diskusijos, skaitomos paskaitos ir atiduodama pagarba protėviams ir dievybėms. Ilgainiui visi šie mokymai vieni iš kitų perėmė daugybę dalykų. Čia pirmą kartą gimė mintis apie „Maišytą visų visuomenės sluoksnių pradą“ ir buvo suformuota trijų religijų vienybės idėja. Šis įvykis buvo įamžintas žymiojoje „Odės trims religijoms, devynioms mąstymo mokykloms steloje“. Šiandien ši gyva legenda – akmeninė stela stovi Šaolino vienuolyno  kieme, priešais įėjimą į Varpinės bokštą (kin.: Zhong Lou 钟楼).

Trys religijos (kin.: San Jiao 三教)  – tai trys įtakingiausi Kinijos religiniai mokymai – Daosizmas, Budizmas ir Konfucianizmas, o devyniomis pagrindinėmis mąstymo mokyklomis (kin.: Jiu Liu 九流) tuo metu buvo laikomi: Konfucianizmas (kin.: Ru Jia 儒家), Daosizmas (kin.: Dao Jia 道家), Legizmas (kin.: Fa Jia 法 家), In ir Jang mokykla (kin.: Yin Yang Jia 陰陽家), Logikai (kin.: Ming Jia 名家), Mo Dzi (kin.: Mo Zi 墨子) pasekėjai (kin.: Mo Jia 墨家), Diplomatijos (arba „Vertikalės ir horizontalės“) mokykla (kin.: Zong Heng Jia 縱橫家), Maišyta (arba „Eklektikų“) mokykla (kin.: Za Jia 雜家) ir Žemės ūkio mokykla (kin.: Nong Jia 農家).

Šioje steloje „Trys pagrindinės religijos“ vaizduojamos viename kūne. Uždengus dešinę pusę portreto kairėje pasirodo šonu stovintis Konfucijus (kin.: Kong Fu zi 孔夫子) („kairioji ausis“), uždengus pastarąja kairėje pasirodo Daosizmo įkūrėjas Lao Dzi (kin.: Lao Zi 老子) („dešinioji ausis“)  ir abu juos vienija („atsigręžęs veidu“) Buda Šakjamunis (kin.: Shi Jia Mou Ni 释迦牟尼) (Sidharta Gautama).

kategorija: