Budizmas

Turinys

Šalimais Šaolino vienuolyno (kin.: Shao Lin Si 少林寺) esantis akmeninis takas veda į Vu Žu (kin.: Wu Ru Feng 五乳峰) viršukalnę. Prieš keletą amžių imperatoriaus įsakymu čia buvo suręsti akmeniniai laiptai. Tai – šventas takas, viso budistų pasaulio įžymybė. Būtent šiuo taku VI a. pradžioje į šią „Penkių krūtų viršukalnę“ užkilo 28 – as budizmo patriarchas Bodhidharma

Nagingas meistras nepalieka pėdsakų.Kas neišreiškiama žodžiais, neišsenka veiksme.Pasemsiu vandens ir mėnulis bus tavo rankoje. Prisiliesiu prie gėlių – aromatas persmelks tavo drabužius. Kai ieškai ugnies, randi ją kartu su dūmais. Kai semi vandenį iš šulinio kartu išsineši ir mėnulį. Dešimt metų negalėjau rasti kelio namo, o dabar pamiršau iš kur atėjęs. Upelio čiurlenimas naktį tampa garsesnis.Kalnų spalvos saulėlydį tampa ryškesnės.Ten kur neprasiskverbia nei šviesa, nei tamsa, visur tik puikus vaizdas. Aš visiškai nusinėriau savo odą. Liko vien tik tikroji esatis. Susitinku su juo, bet nežinau kas jis. Kalbu su juo, bet nežinau jo vardo.

Remiantis konfucianizmu tušti skundai yra žmogaus prigimties apraiška ir žmonės nieko negali su jais padaryti. Tačiau budizme mes matome tai visiškai kitaip. Budizmas tvirtina, kad mes galime atsikratyti trijų nuodų – godumo, pykčio ir tuščių skundų. Kvaila manyti, kad žmogus negali atsikratyti savo ydų ir argumentuoti tuo, kad jos yra neatsiejama jo prigimties dalis.

Pasak legendos, pradžioje Bodhidharma atsisakė mokyti Hui Ke, todėl Hui Ke žiemą stovėjo lauke priešais Bodhidharmos olą visą naktį tol, kol prisnigo iki kelių. Tačiau Bodhidharma ir tuomet apkaltino Hui Ke nedorumu, neišmintingumu, maža širdimi ir arogantišku protu. Legenda pasakoja, kad norėdamas įrodyti savo pasiryžimą pažinti Čan mokymo esmę Hui Ke nusipjovė kairę ranką.

Šaolino senolis Ši Su Si (kin.: Shi Su Xi Zhang Lao 释素喜长老, 1924 – 2006 vasario 9 d.) buvo vienas iš keleto žmonių, žinojusių apie šventovę, esančią visiškai šalia Šaolino vienuolyno (kin.: Shao Lin Si 少林寺). Ši vieta kadaise buvo vadinama „Saldžiosios rasos aikštele“ (kin.: Gan Lu Tai 甘露台). Jos istorija siekia pačias Šaolino ištakas.

Trys religijos (kin.: San Jiao 三教) – tai trys įtakingiausi Kinijos religiniai mokymai – Daosizmas, Budizmas ir Konfucianizmas, o devyniomis pagrindinėmis mąstymo mokyklomis (kin.: Jiu Liu 九流) tuo metu buvo laikomi: Konfucianizmas (kin.: Ru Jia 儒家), Daosizmas (kin.: Dao Jia 道家), Legizmas (kin.: Fa Jia 法 家), In ir Jang mokykla (kin.: Yin Yang Jia 陰陽家), Logikai (kin.: Ming Jia 名家), Mo Dzi (kin.: Mo Zi 墨子) pasekėjai (kin.: Mo Jia 墨家)...

Meditavimas sėdint (kin.: Zuo Chan 坐禅, jap.: Za Zen) – viena pagrindinių Čan budizmo (kin.: Chan 禅) praktikų. Pirmojo Čan patriarcho Bodhidharmos (kin.: Pu Ti Da Mo 菩提達摩) pavyzdžiu dažnai praktikuojama nusisukus į sieną – vadinamoji sienos kontempliacija (kin.: Bi Guan 壁觀). Skirtingai nuo tradicinės budistinės meditacijos, kurios tikslas yra prašviesėjimas (kin.: Wu 悟)...

Paprasčiausia meditacijos praktika – mantrų skaitymas. Mantra (sanskrito kalba – m., मन्त्र, mantra, pažodžiui: „mąstymo, kalbos instrumentas“, „proto įrankis“) – garsinių skiemenų seka, paprastai tariama arba giedama ją kartojant kelis, keliolika ir dar daugiau kartų, (recituojama), aklamuojama. Dažniausiai tai vieno iš Budų ar bodhisatvų vardai, arba trumpa frazė reiškianti budistinę tiesą ar palinkėjimą. Įprastai giedant mantras naudojami maldos karoliai (kin. 佛珠, fo zhu).
Deimantinė sutra – vienas kertinių mahajanos budizmo tekstų, sukurtas III a. Iki mūsų dienų išliko tik šeši kiniški Deimantinės sutros vertimai. Iš dabartinės rytų Turkestano teritorijos kilusio budistų vienuolio Kumaradživos (skr. कुमारजीव, Kumārajīva, kin. jiū mó luó shí 鸠摩罗什, 344 arba 350—409 arba 431) vertimas yra pirmoji pasaulyje spausdintinė knyga (868 m.). Kumaradživa laikomas
Tobulos išminties širdies sutra arba Širdies sutra (skr. प्रज्ञपारमिता हॄदयसूत्र, Prajñāpāramitā Hridaya Sūtra, kin. Panruo Boluomiduo Xin Jing 般若波羅蜜多心經). Tai vienas iš svarbiausių mahajanos budizmo šaltinių. Širdies sutroje išdėstyta budistinė tobulos išminties (skr. Prajñāpāramitā, प्रज्ञपारमिता, kin. bōrě bōluómìduō 般若波羅蜜多) idėja. Ji priklauso trumpiausių budistinių sutrų kategorijai.