3 religijų stela

Turinys

Trys religijos (kin.: San Jiao 三教) – tai trys įtakingiausi Kinijos religiniai mokymai – Daosizmas, Budizmas ir Konfucianizmas, o devyniomis pagrindinėmis mąstymo mokyklomis (kin.: Jiu Liu 九流) tuo metu buvo laikomi: Konfucianizmas (kin.: Ru Jia 儒家), Daosizmas (kin.: Dao Jia 道家), Legizmas (kin.: Fa Jia 法 家), In ir Jang mokykla (kin.: Yin Yang Jia 陰陽家), Logikai (kin.: Ming Jia 名家), Mo Dzi (kin.: Mo Zi 墨子) pasekėjai (kin.: Mo Jia 墨家)...