XXI a mįslė

Turinys

„Jis nustatė ir teisingai suvienodino svorius ir matus, jis tvarko visų gyvų padarų būtį, jis iškelia į šviesą žmonių reikalus, jis sutaiko tėvą ir sūnų, jo šviesybės išmintis, artimo meilė ir teisingumas nušviečia dorybės idealą.“ (Pirmojo imperatoriaus įsakymu Šandongo (Shan Dong) provincijoje pastatytoje steloje padarytas įrašas, 219 m. pr. Kr.)